29.07.2009

Norske trafikforskere mod hjelmpropaganda

Tilføjet af Morten:

I en artikkel fra juni 2009, skrevet av norske forskere på trafikksikkerhet, kan man se ett av flere eksempler på at "tunge" institusjoner er skeptiske til hjelmers påståtte mirakel-effekter. Artikkelforfatterne Aslak Fyhri, Torkel Bjørnskau og Agathe Backer-Grøndahl skriver at hjelmbruk i Australia og New Zealand ikke reduserte risikoen for hodeskader, og dessuten at det ser ut som det er en sammenheng mellom tøff og uforsiktig sykling og bruk av utstyr. Utstyret som omtales i artikkelen er hjelm, sportslige sykkelklær og sykkelcomputer.

Her er et langt sitat fra magasinet Samferdsel, som utgis av Transportøkonomisk institutt, Oslo :

Hjelmpåbud, hvorfor det?
"Går du på trynet på sykkel, er det vel best å ha hjelm? Det skulle man tro, og mange studier viser at bruk av sykkelhjelm kan redusere risikoen for hodeskader. Så hvorfor er da ikke sykkelhjelm påbudt her i landet?

En viktig forklaring er at erfaringene med hjelmpåbud er svært flertydige. Ifølge undersøkelser gjennomført i Australia og New Zealand, der sykkelhjelm er påbudt, er ikke hodeskader blant syklister blitt redusert etter et slikt påbud.

I den reviderte utgaven av den engelske Trafikksikkerhetshåndboken konkluderes det med at tiltakets effekt er høyst usikker.

Dette er basert på en systematisk oppsummering av all kjent forskning på området. Hvordan kan dette ha seg? Et tiltak som så åpenbart burde virke?

En mulig forklaring kan være at effekten av hjelm ”kompenseres” av mer aggressiv sykling, dvs. at man med hjelm sykler fortere og mer risikabelt og/eller på farligere områder enn uten hjelm. En annen mulig forklaring er at syklistpopulasjonen endres over tid og at særlig innføringen av et hjelmpåbud ”skremmer bort” de minst ivrige syklistene - slik at de mest hardbarkede, og ulykkesutsatte, blir igjen. Begge disse mekanismene kan være til stede, og begge har med risikooppfatning å gjøre.

Konklusjonen er at begge kan stemme med data, men at populasjonsendring, at hjelmpåbud skremmer vekk de mest forsiktige syklistene ses på som den mest sannsynlige forklaringen av at positive sikkerhetseffekter av påbud har uteblitt."


Jeg vil legge til at det følger vel også logisk at den faktiske virkningen av hjelmene når ulykkene skjer er ganske begrenset, i forhold til effekter av endring i risiko for ulykker.


Læs mere under Er din cykelhjelm farlig? på Cykelhjelm.org.

Ingen kommentarer: